ریشتر

نمایش 1–24 از 29 نتیجه

 • ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  افتالموسکوپ ریشتر ۲/۷ ولت مدل E Scope 2120-200

 • ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  افتالموسکوپ ریشتر ۲/۷ ولت مدل Riester ophthalmoscope E Scope 2121-200

 • ۴۲۸,۰۰۰ تومان

  چراغ معاینه مدادی ریشتر fortelux N کد ۵۰۷۰ Richter examination lamp

 • ۱۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان

  ست سالپنژوگراف ریشتر مدل Riester Salpingograph Set Model 5250

 • ۳۱۵,۰۰۰ تومان

  شریان بند ریشتر گارو ۵۰۰۰ Richter Garo

 • ۲,۸۴۳,۰۰۰ تومان

  فشارسنج دیجیتالی ریشتر مدل Ri-champion N 1725

 • ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  فشارسنج عقربه ای با سه کاف قابل تعویض کودک اطفال نوزاد ریشتر مدل Riester Hand Sphygmomanometer Model 1440

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  فشارسنج عقربه ای دو شلنگه ریشتر مدل Exacta 1350

 • ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

  فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل ۱۳۷۱ E-Mega

 • ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

  فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل ۱۳۷۶ E-Mega

 • ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  فشارسنج عقربه ای ریشتر مدل Riester hand sphygmomanometer model Precisa N 1360

 • ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  فشارسنج عقربه ای ساعتی ریشتر مدل Big-Ben yamasu1468

 • ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان

  فشارسنج عقربه ای ساعتی ریشتر مدل Big-Ben yamasu1465

 • ۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان

  فشارسنج عقربه ای ساعتی ریشتر مدل Big-Ben 1459

 • ۵,۰۸۵,۰۰۰ تومان

  فشارسنج عقربه ای ساعتی ریشتر مدل Big-Ben 1478

 • ۱,۵۱۴,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی ریشتر Riester stethoscope Duplex 4200-01

 • ۵۱۰,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی ریشتر مدل Riester Stethoscope Anestophon-4177

 • ۸۸۰,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی ریشتر مدل Riester stethoscope Duplex 4001-01

 • ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

  گوشی پزشکی ریشتر مدل Riester stethoscope Duplex 4200-02

 • ۷۵۰,۰۰۰ تومان

  گوشی طبی ریشتر مدلRiester stethoscope Duplex-4001-02

 • ۵,۱۴۶,۰۰۰ تومان

  لارنگوسکوپ اطفال MC-INTOSH 7050 ریشتر Rirster Children’s Lancoscope Set Mc-intosh 7050

 • ۵,۳۳۵,۰۰۰ تومان

  لارنگوسکوپ بزرگسال Riester مدل Mc-intosh 7040

 • ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  اتوسکوپ ریشتر مدل E-Scope

 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  اتوسکوپ ریشتر مدل Uni-I